Certificari

 
Metalsil Prod S.R.L., a stabilit directiile de actiune, orientarea si controlul organizatiei in domeniul calitatii-mediului-sanatatii si securitatii ocupationale si se angajeaza la mentinerea si imbunatatirea sistemului de management integrst, certificat conform standardelor de referinta ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si BS OHSAS 18001:2007 cu scopul consolidarii pozitiei firmei pe piata si pentru a mentine capabilitatea organizatiei noastre privind furnizarea de produse de calitate superioara.
Prin sistemul de management integrat, SC METALSIL PROD SRL isi demonstreaza:
  • capabilitatea de a furniza consecvent produse care sa satisfaca cerintele clientilor si cerintele legale si reglementate aplicabile pe piata de profil
  • cresterea satisfactiei clientilor prin aplicarea eficace a sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua prin asigurarea conformitatii cu cerintele reglementate aplicabile
Prezenta politica este disponibila pentru public, este difuzata si afisata si se poate midifica/completa ori de cate ori acest lucru se impune. 

Certificari