Despre noi

 

Misiune: Oferim calitate garantata, preturi echitabile si asiguram conditii optime de livrare la termenele stabilite.S.C. METALSIL PROD S.R.L., cu sediul pe strada Carierei, nr. 127, Brasov, CUI R18157629, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/2874/2005 a fost înfiintata în noiembrie 2005, societate cu capital privat si are ca activitate principala turnarea aliajelor neferoase usoare. Compania METALSIL PROD este un sistem dinamic, în sensul ca evolutia si viabilitatea acesteia sunt determinate de modificarile care se produc în cadrul sistemului si prin relatiile acestuia cu mediul.

Anunturi publice

INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MASURILE DE SECURITATE IN EXPLOATARE SI COMPORTAMENTUL IN CAZ DE ACCIDENT - conform Anexei nr. 5 din HG nr. 804/2007

INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI  PRIVIND MASURILE DE SECURITATE IN EXPLOATARE SI COMPORTAMENTUL IN CAZ DE ACCIDENT  - conform Anexei nr. 6, Partea 1, din Legea 59/2016 - 

 

 

S.C. METALSIL PROD S.R.L.  anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului  si a Raportului pentru Securitate pentru proiectul „Amenajare hala acoperiri metalice, amplasare linie de cromare si instalatii conexe”,  propus a se realizat in jud. Brasov, mun Codlea, str. Rampei, nr.1.

Tipul deciziei luate de A.P.M. Brasov poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Rapoartele pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, jud. Brasov si la sediul SC Metalsil Prod SRL in Brasov, str. Carierei, nr. 127, jud. Brasov, in zilele de luni – joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14.

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://arpmbv.anpm.ro.

Dezbaterea publica a Raportului privind impactul asupra mediului  si a Raportului pentru Securitate va alea loc PRIMARIA CODLEA, din jud Brasov, municipiul Codlea str. Lunga. nr.33, in data de 04.09.2014, incepand cu orele 16.00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, jud. Brasov pana la data de 04.09.2014.

Vezi mai mult »

Acces informatii de mediu


Profilul de activitate al societatii este : TURNATORIE DE METALE NEFEROASE.

Societatea functioneaza in baza Autorizatiei de Mediu nr. 316/ 08.10.2012,  valabila pana la data de 08.10.2022.

Organizatia are implementat sistemul de management integrat :

calitate - mediu - securitate si sanatate in munca

Obiectivele specifice ale sistemului de management de mediu, stabilesc masuri pentru mentinerea unui climat sanatos referitor la starea factorilor de mediu.

Noi, managementul la cel mai inalt nivel stabilim directiile de actiune in ceea ce priveste orientarea si controlul organizatiei in domeniul mediului si ne angajam la:

    1. Respectarea legislatiei de mediu referitoare la sectoarele de activitate si asigurarea conformarii cu cerintele specifice obligatorii de mediu in vigoare .

    2. Mentinerea si imbunatatirea sistemului de management de mediu prin tinerea sub control a tuturor impacturilor semnificative de mediu, asociate activitatilor, evaluarea si raportarea performantei de mediu a organizatiei, corelata cu realizarea obiectivelor generale si specifice de mediu, actualizarea acestora si adaptarea anuala corespunzator flexibilitatii activitatilor.

    3. Monitorizarea comunicarii interne si externe a informatiei de mediu prin analiza lunara, trimestriala sau semestriala (dupa caz) a datelor si prelucrarea rezultatelor de conformitate in analizele efectuate de management.

    4. Constientizarea personalului societatii asupra imbunatatirii continue a performantelor de mediu cu implicarea acestora privind prevenirea, limitarea si lichidarea in cel mai scurt timp a oricarui incident ce poate provoca poluarea factorilor de mediu.

    5. Imbunatatirea sistemului de management al deseurilor si micsorarea costurilor cu 5% in 2009.

Mentionam ca emisiile (gaze si pulberi) se monitorizeaza trimestrial conform prevederilor din Autorizatia de mediu. Societatea detine buletine de analiza intocmite de SC ECOBREF SRL .

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta in conformitate cu HG 856/2002 si transmisa lunar la APM Brasov.

Obligatiile de plata la Administratia Fondului de Mediu sunt achitate la zi, declaratiile fiind transmise lunar la AFM.

Prezenta politica este disponibila pentru public, este afisata si se poate modifica/completa ori de cate ori acest lucru se impune.

Societatea urmareste transpunerea politicii in domeniul mediului si masoara eficacitatea SMM cu scopul de a asigura conformarea cu cerintele standardului ISO 14001:2004.
 
In acest sens, fiecare sectie este dotata cu:
  • Echipamente pentru captarea si filtrarea fumului, a pulberilor si noxelor rezultate in urma topirii materialelor
  • Aerociclon de separare a pulberilor grosiere si statie de calmare a pulberilor
Obiectivele specifice ale Sistemului de management de mediu:
  • Raportarea informatiei si a performantei de mediu prin analize si programe;
  • Imbunatatirea managementului deseurilor, conformarea cu cerintele legale aplicabile;
  • Monitorizarea calitatii produselor;
  • Implementarea celor mai bune tehnologii disponibile in domeniu si eficientizarea activitatilor de productie;
  • Adaparea permanenta la dinamica pietei de profil.
Toate informatiile care fac obiectul acestui site, au caracter pur informativ si sunt proprietatea exclusiva a
S.C. METALSIL PROD S.R.L.
Vezi mai mult »

Certificari